Sundhedsstyrelsen har besluttet endnu ikke at åbne op for fysisk fremmøde i forbindelse med fødselsforberedelse.

Vi har derfor omlagt jeres fødselsforberedelse til et online forløb med videoer og online møder med alle jeres jordemødre.

De enkelte måneders terminer kontaktes med nærmere info om det enkelte forløb.

Vi glæder os, til SST igen tillader, at vi kan mødes med jer til fødselsforberedelse!