En jordemoderledet fødeklinik
under Region Sjælland

Roskilde Fødeklinik tilbyder GRATIS jordemoderomsorg af høj kvalitet med velkendte jordemødre hele vejen igennem graviditeten, under fødslen og i barselsperioden.

Klinikken drives kollektivt af jordemødre med bred faglig erfaring fra hospitalernes føde- og barselsgange, hjemmefødsler, ammerådgivning og anden privat praksis.
For at give jer den sundeste, kærligste og mest tilfredsstillende fødsel bygger al omsorg i klinikken på disse tre videnskabeligt veldokumenterede principper:

Fødsel på mindre jordemoderledet klinik

Kendt jordemoder under graviditet, fødsel og barsel

Klinikkens jordemødre

Roskilde Fødeklinik

Lea

Jacqueline

Roskilde Fødeklinik

Ulricce

Roskilde Fødeklinik

Iben

Helene

Anne

Una

En virtuel rundvisning

Hvem kan føde hos os?

På Roskilde Fødeklinik banker jordemoderhjerterne for den gode fødsel til alle. Med det frie sygehusvalg kan alle raske gravide fra Region Sjælland og Region Hovedstaden føde gratis på klinikken, så længe kriterierne for klinikfødsler er opfyldt.

Kriterier for klinikfødsel

En sund og rask graviditet

Raske gravide, med en normal graviditet og en forventet spontant forløbende fødsel af ét barn i hovedstilling, kan indskrives i et forløb i klinikken.

 

Allerede ved 1. lægebesøg kan du tage en samtale med lægen om mulighederne for fødesteder, ud fra din generelle sundhedsstatus.

Generel sundhedstilstand

Gravide med kroniske tilstande og/eller medicinske sygdomme, kan vi ikke indskrive til fødsel på klinik. Der er dog enkelte undtagelser, som fx gravide med en velreguleret stofskiftesygdom, som sideløbende kan følges hos endokrinolog.

 

Årsagen er, at der ofte vil være brug for gentagne lægefaglige tilsyn i graviditeten for at sikre både din og dit barns trivsel, og at fødslen er sikrest i rammerne på sygehuset, hvor fødselslæger og specialiserede jordemødre hurtigt kan træde til, hvis fødslen bliver kompliceret. Der vil ofte være behov for indlæggelse i dagene efter fødslen på et barselsafsnit.

 

Følgende tilstande vil gøre, at vi ikke anbefaler klinikfødsel:

Abnorm livmoder

Diabetes

BMI over 35

Epilepsi

Gastric bypass opereret

Tarminflammatoriske lidelser

Immunisering

Depression eller psykisk lidelse, hvor du tager fast SSRI-præparat

Udviklingshæmning 

Misbrug af alkohol og/eller euforiserende stoffer

 

Der vil være situationer, hvor vi kan lave en individuel vurdering af det samlede billede i samråd med en fødselslæge fra dit tilknytningssygehus. Hvis det er fagligt forsvarligt, kan vi indskrive dig i et forløb hos os, samtidig med at du bliver fulgt af din fødselslæge.

 

Følgende forløb kan vi indskrive, efter vi har talt med fødselslægen:

Væksthæmning (IUGR) i en tidligere graviditet

Psykiske lidelser, særligt dem hvor medicin er/har været nødvendig

Tidligere fødselsforløb

Dine tidligere fødselsforløb har en betydning for, om du kan indskrives til en klinikfødsel.

 

Har du oplevet nogle af disse komplikationer i en tidligere graviditet eller fødsel, anbefaler vi at du føder på et sygehus:

Fødsel ved kejsersnit

 

Vaginal fødsel, hvor moderkagen sad fast og skulle opereres ud

 

Vaginal fødsel efterfulgt af en blødning på over 1 liter

 

Vaginal fødsel med en svær forløsning af barnets skuldre, og et påvirket barn af den årsag

 

Graviditet med kompliceret svangerskabsforgiftning og behandling herfor

 

Graviditet eller fødselsforløb hvor moderkagen løsnede sig

Her finder du os

Roskilde Fødeklinik
Ledreborg Allé 100 B
4000 Roskilde