I forbindelse med indskrivning på klinikken laver vi sammen med jer en forløbsplan. Her får I overblik over de tilbud, klinikken har til jer igennem graviditeten, under fødslen og i barselsperioden.

Graviditeten

I får 6-8 jordemoderkonsultationer á ca. en times varighed. Her kan vi drøfte alle de spørgsmål og tanker, I måtte have om graviditeten og fødslen, for de er mindst lige så vigtige som at mærke på maven og lytte hjertelyd og måle blodtryk.

Individuel fødeplan

I løbet af graviditeten laver vi sammen med jeres jordemødre en individuel fødeplan med jeres ønsker til fødslen.

Fødselsforberedelseshold

Vores fødselsforberedelse foregår i klinikken 4 gange a 2,5 time. Formålet er at ruste jer bedst muligt til den kommende fødsel og forældreskab.

Ultralydsdiagnostik

I bedes venligst selv bestille tider på hospitalet, hvis I ønsker

  • nakkefoldsscanning (uge 11-14)
  • misdannelsesscanning (uge 18-20)

Fødslen

Ved veer eller vandafgang har I telefonisk kontakt til samme jordemoder, som følger jer igennem hele forløbet. Sammen finder I ud af det bedste tidspunkt at mødes på klinikken.

Klinikken råder over 3 hyggelige føderum. Det betyder at der ALTID er plads, når I skal føde.

En fødsel på klinik er altid en ambulant fødsel. Det betyder, at I bliver på klinikken i 4-6 timer. Her får I hjælp til etablering af den første amning, tilsyn samt syning af eventuelle bristninger. Når I har spist og hvilet, tager I hjem. Inden I forlader klinikken, aftaler vi at ringes ved næste dag, så I kan fortælle os, hvordan det går med jer.

Barselsperioden

I dagene efter fødslen, har i hele døgnet mulighed for at kontakte jeres jordemoder, indtil sundhedsplejersken tager over 5-7 dage efter hjemkomsten. Jeres jordemoder kommer på barselsbesøg i hjemmet 2-3 dage efter fødslen. Jordemoderen sikrer sig, at forældre og barn har det godt, at amningen er godt på vej og kan ved behov også tilse eventuelle syninger.

Ved dette 1. barselsbesøg vil jordemoderen også tale med jer om fødslen og tilbyde at tage en hælblodprøve til screening for PKU og stofskiftesygdomme.

Klinikken kontakter jer 3 uger efter fødslen, så vi sammen kan afrunde jeres forløb. Hvis I siden fødslen har fået spørgsmål til fødslen eller behov for at drøfte andet, indbyder klinikken til en ekstra fødselssamtale med jeres fødejordemoder. I er selvfølgelig velkomne til at ringe før ved behov.

Hørescreening

I skal selv bestille tid til hørescreening på hospitalet helst inden 10 dage efter fødslen.

Besøg Roskilde Fødeklinik

Vi byder jer velkommen på et orienterende besøg med en af vores jordemødre, som kan informere jer om klinikkens tilbud samt gennemgå den fødendes aktuelle helbredstilstand og tidligere fødselsforløb. På grundlag af denne samtale om klinikkens muligheder og begrænsninger vil jordemoderen anbefale jer at føde enten på klinikken eller på Hospitalet. Samtalen er som alle vores andre tilbud gratis.

Selv hvis I allerede med sikkerhed ved, at I vil føde på klinikken, beder vi jer ringe og forhøre jer, om vi har plads omkring terminstidspunktet.

Vi glæder os til at tage kærligt mod dig, din familie og jeres barn.