På denne side finder du faglig information til læger og andet sundhedspersonale.

Rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Her finder du Rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. Roskilde Fødeklinik.

Visitationskriterier

Her finder du Region Sjællands visitationskriterier.

Information til praktiserende læger

Her finder du sundhedsfaglig information til praktiserende læger.

Retningslinjer

Her finder du Roskilde Fødekliniks retningslinjer. Klik på emnet nedenfor for at åbne filen.

Blødning Intra- og Postpartum

Den ukomplicerede klinikfødsel

Dystoci

Genoplivning af nyfødte

Genoplivning af voksne ved hjertestop

Grønt fostervand

Information til praktiserende læger om Roskilde Fødeklinik

Overflytning til sygehus

Større Bristninger

Suturering af grad 1 og 2 bristninger

Vitamin-K vejledning

Visitation til Roskilde Fødeklinik

Fødselsresume og partogram

Rammebemyndigelse til administration af Cytotec