På denne side finder du faglig information til læger og andet sundhedspersonale.

Rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Her finder du Rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. Roskilde Fødeklinik.

Visitationskriterier

Her finder du Region Sjællands visitationskriterier.

Information til praktiserende læger

Her finder du sundhedsfaglig information til praktiserende læger.