For familier, der er indskrevet til forløb og fødsel i Roskilde Fødeklinik

Formålet med fødselsforberedelse er at ruste jer til et fysisk og psykisk velbefindende i forbindelse med graviditet, fødsel, barsel og familiedannelse.

Vores fødselsforberedelse er tilrettelagt, så I har mulighed for at vælge en model, der passer til jer. Ved første jordemoderkonsultation beslutter I jer for, om I ønsker:

– Individuel jordemoderkonsultation og en workshop i klinikken på tre timer (for op til seks par)

– Gruppekonsultation med 5-6 andre par, hvor fødselsforberedelsen er en integreret del

Alle får desuden adgang til vores online materiale og vores skriftlige materiale.

Uanset hvilken model I vælger, forventer vi, at både den gravide og hendes partner er aktivt deltagende. Hvis kun den gravide kan deltage, sørger vi for at tilpasse øvelserne til jer, eller laver dem sammen med jer.

I fødselsforberedelsen vil vi gennemgå forskellige øvelser, så I “får det i hænderne”, samtidig med at I får mulighed for at blive fortrolige med både klinikken og os jordemødre. I skal have oplevelsen af at kunne gå til fødslen med en veludrustet værktøjskasse med metoder til at håndtere fødselsarbejdet.

Herunder kan I se, hvordan onlinemodulerne er bygget op, og hvilke emner vi kommer ind på, når vi ses i klinikken.

Modul 1

 • Fokus på vejrtrækning, viden om og konkrete værktøjer til, hvordan det kan hjælpe i forbindelse med ve-arbejdet.
 • Viden om nervesystemet og hormonet oxytocins rolle i forbindelse med graviditet, fødsel og amning
 • Konkrete øvelser til at fremme ro/hvile nervesystemet samt fremme oxytocin udskillelse
 • Viden om barnets sanser i maven, kommunikation med det ufødte barn
 • Fokus på familiedannelse, øvelser parvis til refleksion over rollen som forælder

Modul 2

 • Forståelse for opstartsfasen i fødslen
 • Øvelser med konkrete værktøjer for fødselshjælper til brug under fødslen både i hjemmet og på klinikken
 • Øvelse til afspænding, håndtering af veer, til videre træning hjemme
 • Rebozo øvelser

Modul 3

 • Viden om fødsel på klinik, fødestillinger, vandfødsel
 • Hjemmeøvelse til forebyggelse af bristninger
 • Praktiske øvelser omkring værktøjer til håndtering af veer under fødsel
 • Akupressurpunkter og andre hands-on øvelser for partner, til hjælp og
  støtte under fødsel
 • Viden om og øvelse i positive affirmationer
 • Rebozo øvelser

Modul 4

 • Viden om fødslens 3. fase (moderkagens fødsel), information og
  stillingtagen til håndtering af dette
 • Information og stillingtagen til K-vitamin
 • Viden om de første timer efter fødsel, vigtige fokuspunkter for jer som
  forældre og for os som jordemødre
 • Viden om amning
 • Barnets ressourcer, den tidlige tilknytning
 • Hjælp til plan for den første barselstid hjemme
 • Viden om seksualitet, hormoners indflydelse, genoptagelse af sexliv
  efter fødsel, valg af prævention