Vores fødselsforberedelse foregår over 4 moduler. Formålet med fødselsforberedelse er at ruste jer til et fysisk og psykisk velbefindende i forbindelse med graviditet, fødsel, barsel og familiedannelse, men også støtte netværksdannelse mellem jer, der har valgt at føde på Roskilde Fødeklinik.

Endvidere vil I her få mulighed for at lære alle jordemødrene at kende, også dem I IKKE har set i forbindelse med de individuelle graviditetsbesøg. På den måde kan I sikre jer, at der ikke dukker et helt ukendt ansigt op til jeres fødsel. Det lykkes dog for 80 % af vores fødende at føde med den ene af deres to “egne” jordemødre.

Både mor og far/partner er tiltænkt som aktivt deltagende i alle 4 moduler. Hvorvidt timerne i døgnet rækker til det er en anden sag, og det har vi forståelse for. Til hvert modul vil der være øvelser og information rettet til både den fødende og far/partner. Hvis kun den gravide kan deltage, sørger vi for at tilpasse øvelserne til jer.

Herunder kan du se, hvordan modulerne er bygget op.

Modul 1

 • Fokus på vejtrækning, viden om og konkrete værktøjer til, hvorledes det kan hjælpe i forbindelse med vearbejdet
 • Viden om nervesystemet, samt hormonet oxytocins rolle i forbindelse med graviditet, fødsel og amning
 • Konkrete øvelser til at fremme ro/hvile nervesystemet, samt fremme oxytocin udskillelse
 • Viden om barnets sanser i maven, kommunikation med det ufødte barn
 • Fokus på familiedannelse, øvelser parvis til refleksion over rollen som forælder
 • Rebozoøvelser

Modul 2

 • Forståelse for latensfasen (opstartssfasen) i fødslen
 • Øvelser med konkrete værktøjer for fødselshjælper til brug under fødslen både i hjemmet og på klinikken
 • Liste med punkter til håndtering af vearbejde udleveres
 • Øvelse omkring afspændning, håndtering af veer, til videre træning hjemme
 • Rebozoøvelse

Modul 3

 • Viden om fødsel på klinik, fødestillinger, vandfødsel
 • Hjemmeøvelse til forebyggelse af bristninger
 • Praktiske øvelser omkring værktøjer til håndtering af veer under fødsel
 • Akupressurpunkter og andre hands-on øvelser for partner, til hjælp og
  støtte under fødsel
 • Gentage øvelse omkring afspænding som værktøj under fødsel
 • Viden om og øvelse i positive affirmationer
 • Rebozo øvelser

Modul 4

 • Viden om fødslens 3. fase, moderkagens fødsel, information og
  stillingtagen til håndtering af dette
 • Information og stillingtagen til K-vitamin
 • Viden om de første timer efter fødsel, vigtige fokuspunkter for jer som
  forældre og for os som jordemødre
 • Viden og evt. erfaringsudveksling omkring amning
 • Barnets ressourcer, den tidlige tilknytning
 • Hjælp til plan for den første barselstid hjemme
 • Viden om seksualitet, hormoners indflydelse, genoptagelse af sexliv
  efter fødsel, valg af prævention
 • Rebozo øvelser

Tilmeld dig fødselsforberedelse her.