På denne side finder du svar på en række af de spørgsmål, du måtte have. Har du andre spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Er du sund og rask gravid, og ligger dit barn med hovedet nedad, når din fødsel spontant går i gang efter fulde 37 og inden 42 fulde graviditetsuger, kan du trygt føde på en fødeklinik. Dog må du ikke under tidligere graviditeter eller fødsler have haft komplikationer som f.eks. kejsersnit, moderkageløsning, svangerskabsforgiftning, storblødning eller et barn, der har siddet fast med skulderen.

Forskningen viser, at sikkerheden for børnene er den samme, hvad enten de fødes på små jordemoderledede klinikker eller på store hospitalsafdelinger. Sunde og raske gravide, som planlægger at føde på en jordemoderledet klinik (eller hjemme) kan reducere deres risiko for fødselskomplikationer og sundhedsskadelige indgreb med 20-60 % i forhold til sunde og raske gravide, som planlægger en hospitalsfødsel.

Selv med de bedste forudsætninger for en normal fødsel, kan der opstå fødselskomplikationer, som kræver lægeassistance. Da der ikke er læger på selve klinikken, vil din jordemoder ved det mindste begyndende tegn på afvigelser fra det normale fødselsforløb overflytte jer til Roskilde Hospitals fødeafdeling. Her står læger og speciallæger klar, hvis I skulle få brug for dem. Jordemødrene er meget forsigtige og overflytter hellere en gang for meget end en gang for lidt.

De seneste 3 års erfaringer med fødeklinikker i Region Sjælland har vist, at ca. 16 % af klinikfødsler overføres til hospitalet. Dette ligger noget højere end i internationale undersøgelser, hvor overflytning sker ved mellem 10 og 12 % af fødslerne. Dette hænger bl.a. sammen med, at en relativt stor del af de kvinder, som i Danmark vælger fødeklinikker, er førstegangsfødende. Ofte har førstegangsfødende længere og mere krævende fødsler, og de har oftere end flergangsfødende brug for medicinsk smertelindring, som de kun kan få på hospitalet.

Af overflytningerne har kun hver tredje haste-karakter. Og i haste tilfældene er det kun ved ca. hver fjerde fødsel, at der rent faktisk bliver ydet en behandling. I resten af tilfældene fortsætter fødslen på hospitalet uden komplikationer, og uden at det er nødvendigt at gribe ind.

Hvis der under fødslen er optræk til komplikationer, f.eks. manglende fremgang i fødslen, påvirket hjertelyd hos barnet, feber eller ønske om medicinsk smertelindring, vil jeres jordemoder i god tid sørge for overførsel til hospital. Her står speciallæger til rådighed med den hjælp, som kræves, for at I fortsat kan føde sikkert. Behandlingsansvaret for fødslen overgår da til hospitalspersonalet, men jeres klinikjordemoder følger med ind og bliver sammen med jer, til I har født.

Også efter fødslen kan der blive behov for overflytning til hospitalet. Dette sker i tilfælde, hvor moderkagen ikke løsner sig, hvis der er stor blødning, eller hvis den fødendes eller barnets almentilstand er påvirket.

Alle vores erfarne jordemødre opdateres løbende i akut og livreddende fødselshjælp til både den fødende og barnet på Roskilde Sygehus sammen med fødeafdelings personale. I tilfælde af pludseligt opståede alvorlige eller livstruende fødselskomplikationer, for eksempel ved større blødning eller en alvorlig tilstand hos barnet, vil jeres jordemoder indlede den livreddende behandling og sørge for akut overflytning i ambulance til Roskilde Hospitals Fødeafdeling. Der er 7 minutters transport til Roskilde hospital. Sådanne alvorlige livstruende komplikationer er uhyre sjældne. Der er ingen forskning, der tyder på, at man skal være bekymret for at planlægge en fødsel udenfor hospitalet.